Вибіркові дисципліни у Національному університеті водного господарства та природокористування – це реальний шанс кожного студента впливати на свій освітній, науковий, культурний рівні; унікальна можливість отримати неформальний досвід від студентів інших спеціальностей; визначити для себе кращих викладачів, надавши перевагу їх навчальним дисциплінам.

Кожен студент вибирає собі на рік дві навчальні дисципліни, які вносить до свого індивідуального навчального плану. Дисципліни уніфіковані, завершуються заліком, мають 3 кредити та 30 годин аудиторних занять. Після процедури вибору ці дисципліни стають обов’язковими та не підлягають зміні.